събота, 23 януари 2010 г.

Мадаен Салех или Хегра,Ал Хиджир

Мадаен Салех се явява важен архитектурен паметник, съхранен от времето,на Набатейската цивилизация.Комплекс отархеологически обекти,на северозапад от С.Арабия, разположен е на 320 кл южно от Петра.В древноста е бил известен като Хегра и като Ал Хаджър.
Комплекса включва 111 скални къщи- гробници, и около 50 скални рисунки.Градът е бил населен от 1 век преди Христа ,древният Небатейски град е кервански търговски център по това време.Месноста се споменава във Корана със Сура 15, каточаст от народа Самид,на който бил изпратен пророкът Салех.Племето Самид е обитавало Ал Хаджър- скалите на север от Арабския полуостров между Медина и Дамаск.Те са исичали в скалите своите дворци, а в планините убежища и пещери."На Самидите бил изпратен пророк техният събрат Салех.
Те му казали:Ако найстина си пророк, помоли се от този камък да излезе камила,Тогава ще повярваме че си пророк.Салих се помолил на Господ,и от камъка излязла камила както поискали.
Тя давала мляко, с което можело да се изхранва цялото население на града.Част от онези който видели това чудо, повярвали в него,а другите продължили да живеят в неверие.
Въпреки че Салех наредил народът му да не посяга на камилата, те я убили.
После този Пророк напуснал земята, където живеел, а народът му погинал в страшно земетресение.
самият град е имал водопровод,пазар и кули, водни цистерни.
За съжаление сега са запазени в добро състояние само гробниците, украсени и издялани в скалите.
През2008 година Археологическият комплекс е включен във списъка на наследството на Юнеско.Това е първият обект На С.Арабия фигуриращ в наследството на Юнеско.

Няма коментари:

Публикуване на коментар